رسول خدا – صلی الله علیه و آله:
دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود: امنیّت و سلامتی....

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند:

رسول خدا – صلی الله علیه و آله

دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود: امنیّت و سلامتی.

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : نِعمَتانِ مَکفُورَتانِ الأمنُ و العافِیَةُ.

  • «الخصال، ص ۳۴»